Протокол на отмену 200470000012000044 от 17.08.2020