Протокол на отмену 200470000012000043 от 17 августа 2020