Протокол на отмену 200470000012000042 от 17 августа 2020