Протокол на отмену 200470000012000041 от 17 августа 2020