Протокол на отмену 200470000012000040 от 18.08.2020